Pielgrzymki

W związku z zagrożeniem epidemicznym zostają ODWOŁANE wszystkie Msze św. i nabożeństwa w języku polskim i niemieckim na terenie Getyngi i okolic.  

​W związku z obecną sytuacją pielgrzymka do Izraela została odwołana

Wszyscy uczestnicy oztrzymają całkowity zwrot poniesionych kosztów.

Kontakt

w

Polska Misja Katolicka w Getyndze

Ks.Tomasz Sałapata
St. Norbert Platz 2
37133 Friedland

Mail: pmk.goe@gmail.com
Telefon: 05504 12 20