Pielgrzymki

Msze św. w Getyndze

  

 Środa godz. 18.00 - zapisy przy wejściu do kościoła

Niedziela godz. 12.00 - Udział tylko po wcześniejszym zameldowaniu

W związku z przedłużającym się

remontem kościoła Msza św. w Osterode

odprawiona zostanie 14 listopada.

 

 

 

 

​W związku z obecną sytuacją pielgrzymka do Izraela została odwołana

Wszyscy uczestnicy oztrzymają całkowity zwrot poniesionych kosztów.

Kontakt

w

Polska Misja Katolicka w Getyndze

Ks.Tomasz Sałapata
St. Norbert Platz 2
37133 Friedland

Mail: pmk.goe@gmail.com
Telefon: 05504 12 20