Aktualności

Msze św. w Getyndze

  

 Środa godz. 18.00 - zapisy przy wejściu do kościoła

Niedziela godz. 12.00 - Udział tylko po wcześniejszym zameldowaniu

W związku z przedłużającym się

remontem kościoła Msza św. w Osterode

odprawiona zostanie 14 listopada.

 

 

 

 

Terminy

Zapisy na Mszę św. w języku polskim

Sobota 31.10

godz. 16.00
Msza św. w Northeim

Zameldowanie

Niedziela 01.11

godz. 12.00
Msza św. w Getyndze

Zameldowanie

Środa

o godz 18:00
Msza św. w Getyndze

Zapisy przy wejściu do kościoła

Wielu naszych parafian do dziś miło wspomina wizytację ks. dr Christiana Hennecke kierującego wydziałem duszpasterstwa  obcojęzycznego diecezji Hildesheim w grudniu 2018 r. Po wspólnie z ks. Tomaszem celebrowanej Mszy św. spotkaliśmy się wówczas z nim i jego polskojęzyczną współpracowniczką przy niedzielnej kawie, przedstawiając naszą PMK z wszystkimi jej radościami i problemami. Z racji swojego urzędu dr Hennecke odwiedził oprócz polskich także i inne obcojęzyczne wspólnoty w całej diecezji na obszarze Dolnej Saksonii, m.in. włoskie, chorwackie, hiszpańskie, portugalskie, meksykańskie i ukraińskie. Warto tu wspomnieć, że ponad 1/3 wszystkich katolików diecezji to cudzoziemcy, wśród których ponad połowa (55%) czyli 1/6 to Polacy! Jako jeden z efektów swoich wizytacji ks. dr Hennecke zorganizował spotkanie przedstawicieli rad parafialnych tychże wspólnot z biskupem dr Heinerem Wilmerem w Hildesheimie, które miało miejsce w sobotę 10 października 2020 r. Niestety ze względu na wzmagającą się pandemię koronawirusa spotkanie to odbyło się wirtualnie! Podczas ponad 2,5 godzinnej wideokonferencji, w której wzięło udział ok. 30 osób, a naszą wspólnotę reprezentowała przewodnicząca rady parafialnej (Anna Radwańska Nowak), zostało omówionych wiele bieżących problemów poszczególnych misji. Ks. Hennecke moderował dyskusję i każdy z uczestników mógł zarówno rozmawiać z ks. biskupem, jak i wymienić doświadczenia między sobą. Ogólnie można powiedzieć, że nie tylko jesteśmy zauważani, ale mamy też swoje ważne miejsce w diecezji, gdyż uczymy się wzajemnie od siebie, m.in. pokazując, w jaki sposób przeżywamy i pielęgnujemy naszą wiarę w życiu wspólnotowym i jak ta wspólnota misyjna w języku ojczystym jest bardzo ważna dla każdej narodowości, nawet pomimo częściowej asymilacji kulturowej i integracji w kraju zamieszkania. Wśród uczestników spotkania zrodziły się ciekawe propozycje, które spodobały się biskupowi Heinerowi, a on ze swej strony przedstawił plan obchodów roku św. Godeharda (2022), patrona diecezji. Jednak ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne na ich realizację musimy poczekać do czasu ustąpienia pandemii – módlmy się intensywnie, oby jak najszybciej!

27 września podczas niedzielnej Mszy św. w getyńskiej PMK, w obecności dzieci i wnuków, pożegnaliiśmy wspólną modlitwą dziękczynną i o błogosławieństwo na dalsze lata  naszą parafiankę panią dr Irenę Weder, która dopiero niedawno, w wieku 84 lat, zakończyła swoją działaność zawodową. Przez ponad 30 lat pracy w różnych getyńskich gabinetach lekarskich i szpitalach, ze szczególnym oddaniem, leczyła i pomagała swoim pacjentom – rodakom w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach współpracy lekarzy toruńskiej i getyńskiej Izby Lekarskiej z wielkim zaangażowaniem wielokrotnie organizowała i przeprowadzała akcje pomocy medycznej (leki, sprzęt) m.in. dla polskich szpitali, a działając w miejscowym Towarzystwie Niemiecko-Polskim opiekowała się i wspierała jego stypendystów – studentów medycyny z Polski. Dziękujemy Pani Doktor i życzymy zdrowia na zasłużony emerytalny czas spoczynku!

W dniu 21 września 2020 r. odszedł do Pana w wieku zaledwie 64 lat ks. Ryszard Głowacki będący w latach 2013 – 2019 przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a wcześniej w latach 1990 – 2002 przełożonym prowincji pw. Św. Józefa obejmującej Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry. Był także proboszczem  PMK Brunszwik, w której pierwsze kroki na obczyźnie stawiał nasz ks. Tomasz, a wielu z nas pamięta go z zastępstwa ks. Tomasza oraz z wizytacji naszej Misji w 2019 r. (zob. zdjęcia w Galerii). W piątek 25.9.2020 o godz. 11 w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej celebrowana będzie Msza św. (Requiem), a ostatnie pożegnanie nastąpi o godz. 13 na Cmentarzu Miłostowo. Każdy z nas może w tym czasie duchowo połączyć się modlitwą i zapalić symboliczną świeczkę. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!


Podczas zasłużonego urlopu naszego ks. Proboszcza w
dniach od 19 lipca do 9 sierpnia br. zastąpił go sprawując liturgię przez 4 kolejne niedziele i środy ks. dr hab. Andrzej Pryba ze Zgromadzenia Misjonarzy Swietej Rodziny, który jest również wykładowcą na Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdeczna postawa otwartości i dialogu oraz interdyscyplinarne wiadomości ks. Andrzeja przekazane m.in. w homiliach pomogły naszym wiernym w poznawaniu rozumu i wiary oraz uwidacznianiu na codzień różnego rodzaju przejawów życia duchowego i religijnego. Bóg zapłać!


M
imo wielu ograniczeń związanych z panującą pandemią koronawirusa, także i w tym roku,po całorocznych przygotowaniach, pięcioro dzieci z naszej Misji (jedno z nich w Polsce) przystąpiło do  I Komunii św. W sobotę 27 czerwca w pięknie przystrojonym kościele p.w. św. Norberta we Friedlandzie podczas uroczystej Mszy św., w obecności rodziców, gości i wiernych, po homilii na temat cudów Pana Jezusa, dzieci z przejęciem i powagą przyjęły po raz pierwszy sakrament Komunii św.. Całą oprawę muzyczną tego szczególnego święta zapewniła pani Ania, organistka  z Brunszwiku, która zaśpiewała solo Ave Maria oraz na dwa głosy z ks. Tomaszem akompaniującym im na gitarze. Radość wszystkich była po prostu ogromna! Natomiast w środę 1 lipca w naszym getyńskim, ładnie udekorowanym kościele, w ramach Białego Tygodnia, dzieci pierwszokomunijne w swoich odświętnych ubraniach wzięły udział w Eucharystii i po raz drugi przystąpiły do Komunii św.


W środę 10. 6.
2020 r. podczas spotkania wszystkich księży getyńskiego dekanatu z ich zwierzchnikiem ks. Schwarze  zostały ustalone czas i kryteria ponownego zarówno sprawowania (dla celebrantów), jak i uczestnictwa w liturgii Mszy św.  Po tak długim czasie (3,5 miesiąca) pierwsząniedzielną Mszę św. w Getyndze z udziałem wiernych  ks. Tomasz odprawi 21 czerwca 2020 r. o godz. 12.00. Na szczęście zostało zniesione ograniczenie mówiące o 10 m2 dla jednego wiernego (czyli 30 osobach w kościele p.w. Maryi Królowej Pokoju) na korzyść zachowania ogólnej zasady półtorameterowego odstępu, co umożliwi jednoczesną obecność wielu więcej parafianom. Miejsca w ławkach zostaną oznaczone i muszą być przez nas (dyżurni) po Mszy św. zdezynfekowane.

Obowiązują nadal:

osłona ust i nosa (maseczka),

przyjmowanie Komunii św. w ławce, ksiądz będzie podchodził do każdej osoby począwszy od pierwszego rzędu,

przed udzielaniem Komunii św. ogólny jednorazowy dialog „Ciało Chrystusa –  Amen”,

zakaz śpiewania (ewentualnie można nucić sobie pod maską) i jeśli ze śpiewnikiem, to tylko własnym,

– na znak pokoju tylko skinienie głową.

Niestety także jeszcze nie będzie wody święconej oraz nie będzie można gromadzić się przed kościołem, tzn. stać razem może tylko najbliższa rodzina lub 2 osoby. Bardzo ważne byłoby, abyśmy tego przestrzegali!

Podobnie, jak dotychczasowo na nabożeństwa, na uczestnictwo we Mszy św obowiązuje zapisywanie się(internetowo) lub zgłaszanie telefoniczne. Niestety przed wakacjami nie bądzie jeszcze liturgii w Northeimie.


Mijają już prawie 3 miesiące
od wspólnie przeżywanej liturgiii Mszy św. sprawowanej przez ks. Tomasza w naszej Polskiej Misji Katolickiej w Getyndze. W związku z licznymi obostrzeniami sanitarnymi i znacznymi ograniczeniami kontaktów społecznych, dla wszystkich wierzących nastąpił trudny okres niemożliwości przyjmowania sakramentów i czucia bliskości Boga modląc się we wspólnocie kościoła. Jednak dzięki tym zarządzonym środkom zmniejsza się od jakiegoś czasu liczba nowych  zarażeń, co m.in. umożliwiło ponowne otwarcie kościołów nie tylko na modlitwę ale także na liturgię. W diecezji Hildesheim, pod którą podlegamy, a szczególnie w naszym dekanacie, nadal nie zezwala się jednak na uczestnictwo wiernych w Mszy św. z przyjmowaniem sakramentu Komunii św. Wysłuchując głosów wielu naszych wiernych przewodnicząca rady parafialnej Pai Anna Radwańska-Nowak, zwróciła się w ich imieniu pisemnie bezpośrednio do dziekana ks. Schwarze z prośbą o przywrócenie członkom naszej misyjnej wspólnoty (oczywiście z zachowaniem wszelkich reguł ostrożności i higieny) udziału w sprawowanej przez ks. Tomasza eucharystycznej liturgii. Niestety przysłano odpowiedź negatywną, ale z zapewnienieniem, że nasza prośba przedstawiona zostanie 10 czerwca na spotkaniu pasterskim wszystkich księży dekanatu. Do tego czasu pozostaje nam jedynie uczestnictwo w niedzielnych nabożeństwach wg zasad podanych w ogłoszeniach parafialnych oraz w dalszym ciągu korzystanie z transmisji mediów społecznościowych.


Niektórych pobolewają jeszcze nogi od całej przetańczonej przy świetnej muzyce nocy, inni nucą melodie piosenek śpiewanych przez dwóch utalentowanych nie tylko językowo muzyków z Hanoweru, a pewnie i do dziś odczuwają uczucie sytości ci, którzy nie oparli się wszystkim pokusom bogatego, wspaniale urozmaiconego pięciogwiazdkowego bufetu, przygotowanego i tym razem przez państwa Wallów oraz wyśmienitym słodkim wypiekom naszych parafianek. Jednakowoż wszyscy uczestnicy jednym chórem wzdychają „Ach cóż to był za bal!”, twierdząc, że pod każdym względem ten tegoroczny bal karnawałowy (22.02.2020) był najbardziej udany z wszystkich dotychczasowych. Oglądając zdjęcia w internetowej Galerii PMK można choć częściowo odczuć wspólnotową serdeczną atmosferę zabawy i kuluarowych rozmów oraz przekonać się o szampańskich humorach bawiących się razem parafian z wszystkich filii naszej getyńskiej Misji. Ks. Tomasz rozpoczął zabawę wspólną gromką, ale bardzo uduchowioną modlitwą, no i oczywiście, już tradycyjnie o północy, zaśpiewał przy głośnym wtórze wszystkich uczestników „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”! Współorganizatorzy karnawałowej zabawy otrzymali od niego liczne podziękowania, ale takowe należą się przede wszystkim właśnie księdzu Tomaszowi, nie tylko jako inicjatorowi i organizatorowi corocznych bali, ale przede wszystkim za to, że całym sercem jest z nami oraz tak aktywnie i szczerze pomaga nam tę wspólnotę tworzyć.

Dziękujemy księże Tomaszu!!!!


Rok 2020 już od półtora miesiąca obdarza nas swoimi przenajróżniejszymi humorami, zwłaszcza pogodowymi, jednak w naszych sercach (i uszach!) pobrzmiewają jeszcze wciąż Bożonarodzeniowe wspomnienia (i kolędy!), zwłaszcza te ze spotkań opłatkowych, które we wszystkich filiach naszej Misji,  jak i w latach ubiegłych, były po prostu wspaniałe – dopisały zarówno serdeczna atmosfera, wysoka frekwencja, sprawna organizacja oraz wspaniałe dekoracje i wypieki, no i oczywiście porywająca gra na akordeonie naszego organisty.                                                                                   Także i ostatnie dwa miesiące minionego roku bogate były w wydarzenia, takie jak uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w dniu 24 listopada, będąca jednocześnie świętem patronackim wszystkich księży zgromadzonych w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, czy też 8 grudnia Godzina Łaski i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Przez cały Adwent, w każdą środę, można było uczestniczyć w Roratach, a w ostatnią jego niedzielę 22.12. gościliśmy z wizytą ks. Prowincjała Bogdana Renusza.                                                            Nasz ks. Proboszcz przez cały okres Bożonarodzeniowy, aż do końca stycznia br., odwiedzał już po raz piąty z wizytą duszpasterską swoich parafian, nawet tych zamieszkałych w najodleglejszych miejscowościach naszej Misji!                                                               Dwie lutowe daty godne są tu jeszcze wymienienia, choćby ze względu na ich trochę inny charakter, mianowicie 09.02. w Niedzielę Powołań modliliśmy się o nie wspólnie z trzema księżmi: ks. Tomaszem, ks. Piotrem z Krapkowic i ks. Andrzejem Glancem oraz klerykiem Pawłem z Poznania, który to podzielił się z nami historią jego powołania i wyboru Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. Natomiast w niedzielę 16.02. gościliśmy po raz pierwszy ks. Jana Urbanka z Bochum, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił interesującą homilię.


W dniach od 21 do 29 października br. 41 osobowa grupa parafian z Göttingen i Braunschweig (4 osoby), pod duchową opieką naszego ks. Proboszcza Tomasza Sałapaty SChr, udała się do Grecji śladami św. Pawła. Bogaty program pielgrzymki wiódł z miasta Kavali ( dawna nazwa Neapol ), gdzie Apostoł Paweł rozpoczął swoją II misję, a następnie udał się do Filippi, w którym pątnicy oglądali pozostałości wczesnochrześcijańskiego miasta (Agorę i teatr).


Śladami Apostoła pojechali dalej do Tesalonik, a stamtąd do Verie (dawniej Berea).
W drodze do Aten jadąc piękną, krętą drogą przez góry Parmas widzieli w Delfach świątynię Apollina, teatr i stadion.
W Atenach grupa zwiedziła liczne zabytki Akropolu, Partenon, Starożytny Teatr Dionizosa (4 w.p.n.e.),wzgórze Areopag, na którym nauczał św.Paweł i Starożytną Agorę.
Dalszy szlak prowadził pielgrzymów do Myken. gdzie zobaczyli m. in. grób Agamemnona i Bramę Lwów, jak również Sanktuarium Asklepiosa i starożytny teatr w Epidauros oraz dotarli do Starego Koryntu, miejsca, w którym przez 18 miesięcy nauczał Apostoł Narodów. Chętni wzięli udział w rejsie po kanale Korynckim i całodziennej wycieczce statkiem na trzy wyspy: Hydrę, Poros i Eginę.
Niezwykle interesujące było zwiedzanie Meteorów – wiszących klasztorów z XIV w, położonych wysoko w górach.
W czasie pobytu odprawiano Msze św., również w naszych intencjach. Oprócz przeżyć duchowych wierni mieli możliwość odpoczynku w kurorcie Loutraki i obejrzenia miasta Nafplio – pierwszej stolicy nowożytnej Grecji.
Tamtejszy przepiękny krajobraz i ciepły klimat sprawiły, że wrócili zadowoleni z duchowego spotkania z Apostołem Europy.
Poza tym głębiej poznali historię powstających i upadających cywilizacji starożytnego świata, bo nic nie trwa wiecznie.

 


20-ego października, w czasie uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez naszego proboszcza ks. Tomasza Sałapatę SChr, cztery małżeństwa wstąpiły do ruchu Domowego Kościoła i utworzyły pierwszy Krąg Domowego w tej placówce. Małżeństwa te przez ostatnie 2 lata przygotowywały się do tego wydarzenia w czasie comiesięcznych spotkań, które prowadzili Dorota i Marek Kowalscy, członkowie Domowego Kościoła w Hanowerze.


Domowy Kościół, jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie i zostało utworzony przez księdza Franciszka Blachnickiego w 1973 r. Jest to ruch zrzeszający małżeństwa katolickie, które pragną w swoim codziennym życiu żyć w przyjaźni z Bogiem. Tę przyjaźń pielęgnują poprzez wypełnienia zobowiązań, takich jak np. codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania), regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska i rodzina, comiesięczny dialog małżeński. Wypełnianie tych zobowiązań przyczynia się nie tylko do pogłębienia relacji z Bogiem, ale również do budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie.

 


1 września niedzielna liturgia sprawowana była ponownie w językach niemieckim i polskim, a okazją ku temu i jedną z intencji mszalnych były 70. urodziny proboszcza parafii p.w. Maryji Królowej Pokoju ks. Vettera. Przy akompaniamencie gitary śpiewane były tym razem nowe pieśni/piosenki religijne, także w wykonaniu najmłodszych czyli przedszkolaków. Zarówno parafianie, jak i wielu gości pogratulowało Jubilatowi i obdarowało go upominkami. Również nasza polska wspólnota, po złożonych życzeniach, sprezentowała mu bursztynowy krzyż. Po Mszy św. liczni parafianie wzięli udział w urodzinowej agapie, w całości i obficie przygotowanej przez niemieckich współbraci.


Natomiast w niedzielę 22. września, podczas bardzo uroczystej Mszy św. trwającej ok. 2,5 godzin, z 9 księżmi przy ołtarzu, licznym gronem ministrantów i lektorów oraz duchownych innych wyznańks. Vetter odprawił ostatnią Mszę św.w swojej parafii, ponieważ przechodzi na emeryturę i wraca w jego strony rodzinne. Cała liturgia, oprawa muzyczna w wykonaniu chóru ekumenicznego, wzruszające slowa uznania za ponad 40-letnią służbę Bogu i bliźniemu, które padały z ust wielu dostojnych mówców oraz podziękowanie Proboszcza w formie wiersza, sprawiły, że było to naprawdę bardzo emocjonalne pożegnaniei nawet popłynęło sporo łez. Wraz z ks. Tomaszem przedstawiciele PMK podziękowali ks. Vetterowi za 11 lat przyjaznego współistnienia i urzeczywistniania naszej wiary, a na pamiątkę ofiarowali mu wykonany w Polsce ornat.


Także i w tym roku  ks. Tomasz podczas wakacji, po całorocznej intensywnej opiece duszpasterskiej wszystkich oddziałów naszej Misji, udał się na letni odpoczynek. W tym czasie, tzn. od 7 lipca do 4 sierpnia 2019 r.naszego Proboszcza zastąpił franciszkanin ojciec Alard Maliszewskiz Kłodzka sprawując niedzielną i środową liturgię. Jego ciekawe objaśnienia i interpretacje kolejnych Ewangelii dały wielu z nas impulsy nie tylko do przemyślenia naszej chcześcijańskiej postawy, ale także motywację do podejmowania zmian. Zegnając się z nami o. Alard niespodziewanie skierował do każdego z nas zaproszenie odwiedzenia go w nowym miejscu służby duszpasterskiej we Włoszech! A tak na marginesie: Zapewne niejednemu dały się we znaki wysokie temperatury powietrza tej części tegorocznego lata, niektóre parafianki chłodziły się wachlarzami, ale czy ktoś zauważył, że o. Alard podczas celebrowania Mszy św.oprócz alby i ornatu miał na sobie każdorazowo jeszcze habit z kapturem i nie narzekał na upał?!


W tegoroczną niedzielę Zesłania Ducha Świętego 9 maja, podczas już trzeciej międzynarodowej Mszy św. o godz. 11, celebrowanej przez proboszcza Vettera, ks. Tomasza i ks. Marko Kosira z Lublany oraz subdiakona Davita modliliśmy się wspólnie z naszymi braćmi w wierze słuchając czytań, Ewangelii św. i próśb wiernych w kilku językach: niemieckim, polskim, słoweńskim, hiszpańskim oraz ormiańskim. Proboszcz niemieckiej parafii wygłosił ciekawą homilię przypominającą zasługi polskiego kościoła w jednoczeniu europejskich chrześcijan, powołując się lub cytując często słowa św. Jana Pawła II. Także towarzyszące liturgii pieśni śpiewane były w języku niemieckim i polskim przy akompaniamencie organów (i śpiewu m.in. naszego byłego organisty Leszka Belki), tym razem jednak zabrakło ubiegłorocznego pięknego ormiańskiego Sanctus, ponieważ jego wykonawca diakon Hagop Shahinian przebywał w tym czasie w sanatorium. Tak jak i rok temu, po Komunii św. kilkuosobowa grupa młodych Erytrejczyków, jak zwykle  boso (buty zostawili przed wejściem do kościoła) przedstawiła ich sposób chwalenia Boga śpiewem i rytmicznym tańcem przy akompaniamencie różnych, typowych dla nich, instrumentów. Zapewne, tak jak Apostołów, tak i tę naszą różnojęzyczną wspólnotę chrześcijańską, w tę piękną zielonoświątkową niedzielę, Duch Święty obdarzył darem dzielenia się wiarą z innymi, nawet jeśli mówimy tak zróżnicowanymi językami. Jakby praktycznym wykorzystaniem tego daru stał się festyn parafialny, podczas którego można było nie tylko skosztawać wielu smacznych wypieków i różnych przysmaków tradycyjnej kuchni wszystkich grup narodowościowych, ale także w rozmowach dowiedzieć się interesujących rzeczy związanych z praktykowaniem wiary oraz kulturą uczestniczących w tej Mszy św.

 


W niedzielę Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia 2019 r., podczas nieobecności naszego Proboszcza ks. Tomasza zastąpił go nowy prowincjał niemieckiej części Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej pod wezwaniem św. Józefa ks. Bogdan Renusz SChr goszcząc u nas i sprawując niedzielną liturgię. Warto tu wspomnieć, że w kwietniu ubiegłego roku Towarzystwo Chrystusowe obchodziło jubileusz 40-lecia prowincji, w której księża Chrystusowcy otaczają opieką Polaków żyjących w Niemczech, Holandii, Włoszech i na Węgrzech. A my tu, na naszym „podwórku” dziękujemy wszystkim Księżom za tę intensywną służbę i opiekę duchową, a zwłaszcza teraz przez cały okres Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy.


8 kwietnia nasz Proboszcz ks. Tomasz Sałapata obchodził swoje 45. urodziny i z tej okazji w Niedzielę Palmową 14 kwietnia wszyscy getyńscy parafianie, wdzięczni za jego kapłańską, oddaną służbę Bogu i bliźnim serdecznie pogratulowali swojmu Duszpasterzowi gromkim 100 lat, życząc dobrego zdrowia oraz oczywiście Bożego błogosławieństwa i wsparcia w wykonywaniu codziennych licznych zadań, zarówno w ośrodkach misyjnych PMK, jak również i w parafii św. Norberta we Friedlandzie. Także parafianie pozostałych filii naszej Misji uroczyście uczcili swojego szanownego i dostojnego Jubilata.


Tegoroczne rekolekcje wielkopostne od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy włącznie poprowadził tym razem ks. dr Paweł Jasina, prefekt i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Tematem przewodnim rekolekcyjnych konferencji były aspekty świadomego przeżywania naszej wiary chrześcijańskiej i odnowy duchowej bazującej na odpowiednim przeżyciu Męki Pańskiej i Zmartwychwstania Chrystusa. Wraz z ks. Tomaszem sprawował on także liturgię Triduum Paschalnego: w Wielki Czwartek – Mszę św. Wieczerzy Pańskiej i ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, w Wielki Piątek liturgię Męki Pańskiej i Adoracji Krzyża w Getyndze, a w Wielką Sobotę Wigilię Paschalną we Friedlandzie (w języku polskim i niemieckim), każdorazowo głosząc również homilię. Podczas całego Wielkiego Tygodnia ks. Paweł przygotował nas do odpowiedniego uczestnictwa w święcie Zmartwychwstania Chrystusa. Także i w tym roku nauk rekolekcyjnych wysłuchało liczne grono parafian z wszystkich ośrodków naszej Misji. Oczywiście przez cały Wielki Tydzień można było u obu księży przystępować do Sakramentu Pokuty. We wszystkich czterech ośrodkach naszej Misji, tzn. w Getyndze, Northeimie, Osterode i Hann. Muenden w Wielką Sobotę zostały poświęcone koszyczki z symbolicznymi pokarmami na świąteczny stół, a w Poniedziałek Wielkanocny wdzięczni parafianie pożegnali ks. Pawła również z nadzieją, że kiedyś do nas ponownie zawita.

 


Bal karnawałowy. Jak można to dobrze zauważyć oglądając zdjęcia w internetowej Galerri PMK tegoroczna zabawa karnawałowa (23 lutego br.) w nowym ciekawym ambiente, rozpoczęta o godz. 19 wspólną modlitwą zainicjowaną przez ks. Tomasza, była po prostu szampańska i trwałaby pewnie do białego rana, gdyby pozwoliły na to wymogi wynajmującego, a nie do godz. 3-ej!
Przy dźwiękach dobrej muzyki do tańca, granej na żywo przez zespół z Torunia (a także trochę przez p. Marka Miklaniewicza na saksofonie) wspaniale bawiło się na niej około 150 parafian, po raz kolejny udowadniając, że jesteśmy nie tylko wspólnotą modlących się w tym samym języku w kościele, ale także wielką polską rodziną na parkiecie i na potwierdzenie tego, o północy ks. Tomasz zaśpiewał już tradycyjnie właśnie tę piosenkę przy wtórze wszystkich uczestników.
Także i tegoroczny niesamowicie obfity oraz urozmaicony bufet, przygotowany ponownie przez państwa Mariolę i Mariusza Wallów oraz wypieki zdolnych kulinarnie parafianek, był prawdziwą ucztą Lukullusa.
Kto tam był, wspomina do dziś, a kto nie był, niech żałuje i szykuje się już na następny rok!

 


 

Serdecznie dziękuję za miłą atmosferę na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w ostatnią niedzielę 13 stycznia. Panie przygotowały wszystkim kawę, a część wiernych naszej misji dostarczyły smakowite ciasta. Księdzu, Tomaszowi i naszemu, wspaniale grającemu na akordeonie, organiście Mariuszowi, dziękuję za prowadzenie śpiewu kolęd. Wspaniała atmosfera, jak w gronie rodzinnym. Nawet dzieci śpiewały i na ich twarzach było widać satysfakcję z miłego spotkania! Dzięki i tak powinno być.
​Stary organista, Leszek

​Nasz były (a nie stary!), ale wciąż aktywny organista p. Leszek trafnie określił w swojej wypowiedzi miłą i serdeczną atmosferę naszego tegorocznego spotkania opłatkowego z wyśmienitymi wypiekami i wspaniałą grą na akordeonie p. Mariusza. Podkreślić należy także ogromną gotowość pomocy wielu parafianek i parafian zarówno w przygotowaniu spotkania (ładne dekoracje stołów i bufetu, gotowanie kawy i herbaty), obsługę podczas jego trwania, jak i bardzo sprawne uporządkowanie sali parafialnej i kuchni po jego zakończeniu – Silna Grupa pod Wezwaniem, tak mawiało się kiedyś w Polsce – i wszystkim serdecznie także w tym miejscu podziękować!


Spotkania opłatkowe w Osterode (12.01) i Northeimie (19.01) przebiegły również w podobny sposób i z wielkim zaangażowaniem parafian. Wszędzie dominowała polska gościnność i odczuwalny serdeczny związek wspólnotowy. Jak w piosence: Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina! I oby tak pozostało!

 

Terminy

Niedziela 01.11

godz. 12.00
Msza św. w Getyndze

Zameldowanie

Sobota 31.10

godz. 16.00
Msza św. w Northeim

Zameldowanie

Środa

o godz 18:00
Msza św. w Getyndze

Zapisy przy wejściu do kościoła