21 rocznica święceń naszego ks. Proboszcza 23.05.2021