Godzina łaski i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 08.12.2019