Historia Misji

Dodatkowe Msze św.

w Bovenden

st. Franziskus Kirche

o godz. 12:00

(z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu)

Polska Misja Katolicka w Getyndze – nasza historia

Wspólnota wiernych uczestniczących w mszach św. odprawianych w języku polskim gromadzi się przy ołtarzu w Getyndze już od lutego 1982 roku. Pierwszym wieloletnim duszpasterzem był śp. ksiądz Zygmunt Supieta, przyjeżdżający do Getyngi z Braunschweigu początkowo raz, potem dwa razy w miesiącu. Miejscem celebracji był przez rok kościół św. Henryka i Kunegundy, a następnie do 1998 r. kościół św. Godeharda. W tym czasie wiernymi opiekowali się dojeżdżający z Brunświku  księża Towarzystwa Chrystusowego, kolejno: Ryszard Piela, Antoni Hebda, Stanisław Walas, śp. Marian Wołek oraz Tadeusz Kozieński. Ks. Henryk Ulatowski został 1 V 1995 r. mianowany  przez biskupa diecezji Hildesheim duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej Brunświk w dekanatach Getynga, Nörten i Osterode, jak również wikariuszem parafii św. Norberta we Friedlandzie oraz zobowiązany do posługi kapłańskiej w Obozie Przejściowym dla Przesiedlanych we Friedlandzie i jest to data oficjalnego ustanowienia naszej getyńskiej PMK. Od tego dnia wierni mogli cieszyć się stałą opieką teraz już miejscowego duchownego. Od 1999 r. miejscem sprawowania  liturgii i spotkań stał się kościół p.w. Marii Królowej Pokoju (St. Maria Königin des Friedens). Do niedzielnych  mszy św. doszły środowe, rozpoczęto kontynuowaną do dziś katechizację i częściowo z przerwami naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży (obecnie tylko dla dzieci przedkomunijnych). Od probostwa ks. Henryka organizowane były i są coroczne pielgrzymki: dwukrotnie do Rzymu i Asyżu, do Paryża, Lisieux oraz Lourdes, dwukrotnie do Fatimy; trzykrotnie do Izraela, jak również do Grecji, Meksyku, na Maltę, na Sycylię oraz do Medjugorie i do Częstochowy.

Kolejnym kapłanem getyńskiej Misji był w latach 2003-2015 ks. Romuald Greh, a od 1.10.2015 r. jest nim ks. Tomasz Sałapata (również Chrystusowcy). Z przejęciem przez nich opieki duchowej nad PMK w Getyndze wiąże się znaczne ożywienie działalności tej wspólnoty wiernych. Powołana została ponownie Rada Parafialna, której członkowie redagowali  ukazującą się przez około 3 lata gazetkę parafialną „Iskra”. Kilka lat Sekcja Kulturalna organizowała pielgrzymki (obecnie organizuje je ks. proboszcz) oraz jednodniowe wspólnotowe wycieczki (Gifhorn/Braunschweig, Wernigerode, Hameln, Lüneburg, Hamburg), a także integrujące zabawy karnawałowe i coroczne spotkania opłatkowe we wszystkich filiach (od jakiegoś czasu stało się to zadaniem Rady Parafialnej). Przez kilka lat istniało Koło Różańcowe i Grupa Biblijna oraz Komisja Charytatywna czuwająca m.in. nad trwającą wiele lat akcją wspierania finansowego (zbiórki 2 razy w roku) i materialnego dzieci biednych i niepełnosprawnych w Bacikach i Siemiatyczu we wschodniej Polsce oraz bardzo aktywne Grupa Młodzieżowa i Schola urozmaicające słowem, śpiewem i grą na różnych instrumentach niedzielne msze św. czy też różne uroczystości. Przy ołtarzu w Getyndze służy zmiennie 7-8 ministrantów oraz 6 świeckich lektorów. Przez ponad 25 lat oprawę muzyczną mszy św. we wszystkich „polskich” kościołach zapewniał Leszek Belka, a od 3 lat organistą jest Mariusz Krakowski.

Terytorium Misji obejmuje obecnie oprócz Getyngi (ok. 250 wiernych) i Friedlandu (stali mieszkańcy i zmieniająca się liczba przesiedlanych), także Hannoversch Münden z ok. 50 wiernymi polskiego pochodzenia, skupionymi wokół kościoła św. Elżbiety (liturgia w co drugą niedzielę) oraz dekanaty Nörten z polskojęzyczną diasporą (120-150 wiernych) w Northeimie w kościele p.w. Nawiedzenia Marii Panny (w I, III i V sobotę miesiąca) i w Osterode, u podnóża Gór Harzu, z okolicznymi rodakami (w liczbie ok. 40) przyjeżdżającymi (raz w miesiącu) modlić się mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela. Oczywiście we wszystkich parafiach chrzczone są dzieci, 9-latki przyjmują po uprzednich rocznych przygotowaniach I Komunię św. a  młodzież otrzymuje co 2 lata sakrament bierzmowania, młodym parom kapłan błogosławi podczas sakramentu małżeństwa, chorych namaszcza, a odchodzącym do wieczności towarzyszy  w ich ostatniej ziemskiej drodze. Od stycznia 2011r. dwie parafianki, Elżbieta Boruta i Violetta Miklaniewicz, po ukończeniu 3 -letnich studiów na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Studiów nad Rodziną prowadzą nauki przedmałżeńskie oraz poradnictwo rodzinne. Po uprzednich przygotowaniach w listopadzie 2019 r. cztery parafialne małżeństwa utworzyły Kościół Domowy.

Patronką  Polskiej Misji Katolickiej w Getyndze od kwietnia 2004 r. jest św. Edyta Stein – siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Jej wizerunek zdobi ufundowany przez parafian sztandar, poświęcony uroczyście 17 X 2004 r. przez ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Przez 15 lat ks. Profesor przyjeżdżał do Getyngi z wielkopostnymi rekolekcjami oraz na urlopowe zastępstwa proboszcza.

W latach 1999-2003 r. razem z wiernymi niemieckiej parafii św. Godeharda w Getyndze organizowana była własna niedzielna (niezależnie od czwartkowej miejskiej) procesja Bożego Ciała z jednym polskim ołtarzem, na przemian śpiewanymi polskimi i niemieckimi pieśniami, wspólnie celebrowaną dwujęzycznie mszą św. i festynem parafialnym. Od roku 2004 w tym samym układzie procesyjną współparafią stała się parafia św. Norberta we Friedlandzie.

Corocznie, od 2017 r., w każdą niedzielę Zesłania Ducha Swiętego, celebrowane są z liturgią słowa w wielu językach, międzynarodowe msze św., a po nich mają miejsce festyny parafialne, w których uczestniczą Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Meksykanie, Ormianie, Słoweńcy i Erytrejczycy pokazując jak bogata w przeżycia duchowe jest nasza wspólna wiara, odmienne tradycje, a także smaczne krajowe kuchnie.

Wielokrotnie w Misji gościli księża z różnych stron Polski (i świata!) celebrując lub współcelebrując niedzielne liturgie oraz przy różnych okazjach polskie, rosyjskie i niemieckie zespoły muzyczne lub chóry, wykonujące zarówno muzykę sakralną  jak i ludową. Również członkowie Misji wyjeżdżają na Festiwale Piosenki Religijnej, na spotkania poradnictwa rodzinnego lub przedstawicieli rad parafialnych (Concordia) oraz biorą udział w teologiczno-pastoralnych sympozjach świeckich (Schönstatt-Vallender).

W okresie Bożego Narodzenia ks. Tomasz, kontynuuje tradycję jego poprzedników odwiedzając corocznie z kolędą swoich wiernych w Getyndze, Northeimie, Hannoversch Münden i Osterode, jak również tych porozrzucanych po rozległej okolicy.

Od kilku lat można uzyskiwać wszelkie dane kontaktowe i bieżące informacje dotyczące  Polskiej Misji Katolickiej w Getyndze i jej filii na regularnie aktualizowanej stronie internetowej.

Kontakt

w

Polska Misja Katolicka w Getyndze

Ks.Tomasz Sałapata
St. Norbert Platz 2
37133 Friedland

Mail: pmk.goe@gmail.com
Telefon: 05504 12 20