Historia Misji

W każdą niedzielę przed kościołem będzie wystawiony głośnik, aby we Mszy św. mogły uczestniczyć osoby, które nie zameldowały się na Mszę św.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

15 minut przed niedzielną Mszą św. 

Polska Misja Katolicka w Getyndze – nasza historia

Wspólnota wiernych uczestniczących w mszach św. odprawianych w języku polskim gromadzi się przy ołtarzu w Getyndze już od lutego 1982 roku. Pierwszym wieloletnim duszpasterzem był śp. ksiądz Zygmunt Supieta, przyjeżdżający do Getyngi z Braunschweigu początkowo raz, potem dwa razy w miesiącu. Miejscem celebracji był przez rok kościół św. Henryka i Kunegundy, a następnie do 1998 r. kościół św. Godeharda. W tym czasie wiernymi opiekowali się dojeżdżający z Brunświku  księża Towarzystwa Chrystusowego, kolejno: Ryszard Piela, Antoni Hebda, Stanisław Walas, śp. Marian Wołek oraz Tadeusz Kozieński. Ks. Henryk Ulatowski został 1 V 1995 r. mianowany  przez biskupa diecezji Hildesheim duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej Brunświk w dekanatach Getynga, Nörten i Osterode, jak również wikariuszem parafii św. Norberta we Friedlandzie oraz zobowiązany do posługi kapłańskiej w Obozie Przejściowym dla Przesiedlanych we Friedlandzie i jest to data oficjalnego ustanowienia naszej getyńskiej PMK. Od tego dnia wierni mogli cieszyć się stałą opieką teraz już miejscowego duchownego. Od 1999 r. miejscem sprawowania  liturgii i spotkań stał się kościół p.w. Marii Królowej Pokoju (St. Maria Königin des Friedens). Do niedzielnych  mszy św. doszły środowe, rozpoczęto kontynuowaną do dziś katechizację i częściowo z przerwami naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży (obecnie tylko dla dzieci przedkomunijnych). Od probostwa ks. Henryka organizowane były i są coroczne pielgrzymki: dwukrotnie do Rzymu i Asyżu, do Paryża, Lisieux oraz Lourdes, dwukrotnie do Fatimy; trzykrotnie do Izraela, jak również do Grecji, Meksyku, na Maltę, na Sycylię oraz do Medjugorie i do Częstochowy.

Kolejnym kapłanem getyńskiej Misji był w latach 2003-2015 ks. Romuald Greh, a od 1.10.2015 r. jest nim ks. Tomasz Sałapata (również Chrystusowcy). Z przejęciem przez nich opieki duchowej nad PMK w Getyndze wiąże się znaczne ożywienie działalności tej wspólnoty wiernych. Powołana została ponownie Rada Parafialna, której członkowie redagowali  ukazującą się przez około 3 lata gazetkę parafialną „Iskra”. Kilka lat Sekcja Kulturalna organizowała pielgrzymki (obecnie organizuje je ks. proboszcz) oraz jednodniowe wspólnotowe wycieczki (Gifhorn/Braunschweig, Wernigerode, Hameln, Lüneburg, Hamburg), a także integrujące zabawy karnawałowe i coroczne spotkania opłatkowe we wszystkich filiach (od jakiegoś czasu stało się to zadaniem Rady Parafialnej). Przez kilka lat istniało Koło Różańcowe i Grupa Biblijna oraz Komisja Charytatywna czuwająca m.in. nad trwającą wiele lat akcją wspierania finansowego (zbiórki 2 razy w roku) i materialnego dzieci biednych i niepełnosprawnych w Bacikach i Siemiatyczu we wschodniej Polsce oraz bardzo aktywne Grupa Młodzieżowa i Schola urozmaicające słowem, śpiewem i grą na różnych instrumentach niedzielne msze św. czy też różne uroczystości. Przy ołtarzu w Getyndze służy zmiennie 7-8 ministrantów oraz 6 świeckich lektorów. Przez ponad 25 lat oprawę muzyczną mszy św. we wszystkich „polskich” kościołach zapewniał Leszek Belka, a od 3 lat organistą jest Mariusz Krakowski.

Terytorium Misji obejmuje obecnie oprócz Getyngi (ok. 250 wiernych) i Friedlandu (stali mieszkańcy i zmieniająca się liczba przesiedlanych), także Hannoversch Münden z ok. 50 wiernymi polskiego pochodzenia, skupionymi wokół kościoła św. Elżbiety (liturgia w co drugą niedzielę) oraz dekanaty Nörten z polskojęzyczną diasporą (120-150 wiernych) w Northeimie w kościele p.w. Nawiedzenia Marii Panny (w I, III i V sobotę miesiąca) i w Osterode, u podnóża Gór Harzu, z okolicznymi rodakami (w liczbie ok. 40) przyjeżdżającymi (raz w miesiącu) modlić się mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela. Oczywiście we wszystkich parafiach chrzczone są dzieci, 9-latki przyjmują po uprzednich rocznych przygotowaniach I Komunię św. a  młodzież otrzymuje co 2 lata sakrament bierzmowania, młodym parom kapłan błogosławi podczas sakramentu małżeństwa, chorych namaszcza, a odchodzącym do wieczności towarzyszy  w ich ostatniej ziemskiej drodze. Od stycznia 2011r. dwie parafianki, Elżbieta Boruta i Violetta Miklaniewicz, po ukończeniu 3 -letnich studiów na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Studiów nad Rodziną prowadzą nauki przedmałżeńskie oraz poradnictwo rodzinne. Po uprzednich przygotowaniach w listopadzie 2019 r. cztery parafialne małżeństwa utworzyły Kościół Domowy.

Patronką  Polskiej Misji Katolickiej w Getyndze od kwietnia 2004 r. jest św. Edyta Stein – siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Jej wizerunek zdobi ufundowany przez parafian sztandar, poświęcony uroczyście 17 X 2004 r. przez ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Przez 15 lat ks. Profesor przyjeżdżał do Getyngi z wielkopostnymi rekolekcjami oraz na urlopowe zastępstwa proboszcza.

W latach 1999-2003 r. razem z wiernymi niemieckiej parafii św. Godeharda w Getyndze organizowana była własna niedzielna (niezależnie od czwartkowej miejskiej) procesja Bożego Ciała z jednym polskim ołtarzem, na przemian śpiewanymi polskimi i niemieckimi pieśniami, wspólnie celebrowaną dwujęzycznie mszą św. i festynem parafialnym. Od roku 2004 w tym samym układzie procesyjną współparafią stała się parafia św. Norberta we Friedlandzie.

Corocznie, od 2017 r., w każdą niedzielę Zesłania Ducha Swiętego, celebrowane są z liturgią słowa w wielu językach, międzynarodowe msze św., a po nich mają miejsce festyny parafialne, w których uczestniczą Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Meksykanie, Ormianie, Słoweńcy i Erytrejczycy pokazując jak bogata w przeżycia duchowe jest nasza wspólna wiara, odmienne tradycje, a także smaczne krajowe kuchnie.

Wielokrotnie w Misji gościli księża z różnych stron Polski (i świata!) celebrując lub współcelebrując niedzielne liturgie oraz przy różnych okazjach polskie, rosyjskie i niemieckie zespoły muzyczne lub chóry, wykonujące zarówno muzykę sakralną  jak i ludową. Również członkowie Misji wyjeżdżają na Festiwale Piosenki Religijnej, na spotkania poradnictwa rodzinnego lub przedstawicieli rad parafialnych (Concordia) oraz biorą udział w teologiczno-pastoralnych sympozjach świeckich (Schönstatt-Vallender).

W okresie Bożego Narodzenia ks. Tomasz, kontynuuje tradycję jego poprzedników odwiedzając corocznie z kolędą swoich wiernych w Getyndze, Northeimie, Hannoversch Münden i Osterode, jak również tych porozrzucanych po rozległej okolicy.

Od kilku lat można uzyskiwać wszelkie dane kontaktowe i bieżące informacje dotyczące  Polskiej Misji Katolickiej w Getyndze i jej filii na regularnie aktualizowanej stronie internetowej.

Kontakt

w

Polska Misja Katolicka w Getyndze

Ks.Tomasz Sałapata
St. Norbert Platz 2
37133 Friedland

Mail: pmk.goe@gmail.com
Telefon: 05504 12 20